Taricco Gian Piero

Carmen, Elena and Monica


EP. 1 - STUDIARE? NO! VIAGGIARE!


EP. 3 - MESSINA TOUR

EP. 5 - DAILY VLOG

EP. 7 - SIRACUSA TOUR

EP. 9 - CHRISTMAS TOUR (Part 1)

EP. 11 - REGGIO CALABRIA TOUR

EP. 2 - MESSINA EXPLORERS!!

EP. 4 - TAORMINA TOUR

EP. 6 - PALERMO TOUR

EP. 8 - UN GIORNO DALLA RESIDENZA ALLA FACOLTA'

EP. 10 - NEW YEAR TOUR (Last Part)


MyItalian@University - The website of the Italian division at the Fakulti Bahasa dan Linguistik - Universiti Malaya